2 marca w sali portretowej Zamku Królewskiego odbyło się spotkanie nowo wybranych sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z pełniącym funkcję burmistrza Krystianem Zielińskim oraz sekretarz gminy Teresą Kuźmą.

Przedstawiciele sołectw i osiedli otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne oraz materiały informacyjne, przydatne w pracy i działalności na rzecz lokalnej społeczności.

Podczas ożywionej dyskusji poruszono bieżące sprawy. Dotychczasowi sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli podzielili się doświadczeniami z 7 nowo wybranymi sołtysami oraz 4 przewodniczącymi zarządów osiedli miejskich.

Wspólnie zadecydowano o konieczności zorganizowania kolejnego spotkania. Odbędzie się ono jeszcze w marcu i będzie miało charakter typowo roboczy.

Zwięzłe informacje o sołtysach i przewodniczących zarządów osiedli można znaleźć tutaj