Poprawiono dn.: 28.03.2023

3 kwietnia rozpocznie się rekrutacja do Samorządowego Klubu Dziecięcego Jacek w Woli Batorskiej na wolne miejsca od 1 września 2023 r.

Dokumenty można składać od 3.04.2023 r. do 21.04.2023 r.

Klub mieści się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej 597. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od roku do lat trzech. Rodzice, którzy zadeklarują chęć skorzystania z usług opiekuńczych w Klubie, proszeni są o złożenie „Wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu” wraz z niezbędnymi załącznikami.

Prosimy o składanie dokumentów, potrzebnych do rekrutacji w kopercie, z opisem – Rekrutacja do Klubu Dziecięcego Jacek i dostarczenie ich do siedziby Klubu, w godzinach 8.00-16.00, w dniach pracy klubu od poniedziałku do piątku.

Nieprzekraczalny termin złożenia dokumentów to 21 kwietnia 2023 roku!

Wniosek rekrutacyjny wraz z regulaminem rekrutacji i niezbędnymi oświadczeniami zamieszczamy w załącznikach poniżej. Dokumenty można pobrać też w biurze Klubu w Woli Batorskiej 597.

Uwaga! Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.

Lista dzieci zakwalifikowanych do objęcia opieką Klubu ogłoszona zostanie 28.04.2023 r.

Kierownik Klubu udziela konsultacji telefonicznych w sprawie naboru pod numerem telefonu 736 364 976.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji.

Załączniki do pobrania: