Poprawiono dn.: 15.04.2024

2 kwietnia rozpocznie się rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego „Jacek” w Woli Batorskiej na wolne miejsca od 1 września 2024 r.

Dokumenty można składać od 2.04.2024 r. do 19.04.2024 r.

Klub mieści się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej 597. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od roku do lat trzech. Rodzice, którzy zadeklarują chęć skorzystania z usług opiekuńczych w Klubie, proszeni są o złożenie „Wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu” wraz z niezbędnymi załącznikami.

Prosimy o składanie dokumentów potrzebnych do rekrutacji w kopercie, z opisem- Rekrutacja do Klubu Dziecięcego „Jacek” i dostarczenie ich do siedziby Klubu, w godzinach 7.30-15.30 w dniach pracy klubu od poniedziałku do piątku.

Nieprzekraczalny termin złożenia dokumentów to 19 kwietnia 2024 roku!

Wniosek rekrutacyjny wraz z regulaminem rekrutacji i niezbędnymi oświadczeniami zamieszczamy w załącznikach poniżej. Dokumenty można pobrać też w biurze Klubu w Woli Batorskiej 597.

Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wyniki rekrutacji!

Lista dzieci zakwalifikowanych do objęcia opieką Klubu ogłoszona zostanie 25.04.2024 r.

Kierownik Klubu udziela konsultacji telefonicznych w sprawie naboru pod numerem telefonu 736 364 976.

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji.

Załączniki można pobrać pod poniższym linkiem:
https://bip.malopolska.pl/kdjacek,a,2432123,rekrutacja-dzieci-na-rok-szkolny-20242025.html