Miniony rok był w naszej gminie rekordowy pod względem ilości wniosków obsłużonych w ramach programu Karta Dużej Rodziny.

Rok 2019 w liczbach

W 2019 roku z 437 wszystkich zrealizowanych wniosków, aż 277 złożyły osoby, które w przeszłości miały na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. Łącznie w 2019 roku zamówiliśmy dla naszych mieszkańców 942 karty tradycyjne oraz 586 kart elektronicznych. Od momentu uruchomienia programu, a więc od czerwca 2014 roku wydaliśmy już 4569 kart.

Kto może dołączyć do programu?

Rządowy program Karta Dużej Rodziny to system ulg i bonifikat dla rodzin wielodzietnych. Kartę może uzyskać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Zgodnie z zapisami ustawy, dzieci do 18. roku życia otrzymują kartę do czasu osiągnięcia pełnoletniości. Osoby dorosłe (jeśli kontynuują naukę) mogą korzystać z programu maksymalnie do ukończenia 25. urodzin.

Wnioskujący ma możliwość wyboru jednego bądź dwóch rodzajów kart. Plastikowa forma ma wielkość dowodu osobistego i zawiera podstawowe dane (imię, nazwisko, PESEL oraz numer karty). Możliwe jest również zamówienie karty elektronicznej. Wówczas niezbędne jest zainstalowanie na smartfonie aplikacji mKDR.

Dodatkowo od 1 stycznia 2019 roku kartę mogą uzyskać rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich aktualny wiek. Ta zmiana spowodowała lawinowy wzrost zainteresowania programem.

Posiadacze KDR mogą skorzystać np. z 37% zniżki na przejazdy kolejowe jednorazowe oraz z 49% bonifikaty na bilety miesięczne. Dodatkowo w programie znajdują się tysiące innych zniżek i ulg oferowanych zarówno przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne.

Opłaty

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Płatne jest natomiast wyrobienie duplikatu karty (9,40 zł). Jeśli składamy wniosek o kartę mobilną, a posiadamy już jej plastikowy odpowiednik zapłacimy 9,21 zł, jeśli pierwszy wniosek złożyliśmy po 1 stycznia 2018 roku. Jeśli wcześniej, wówczas wyrobienie dodatkowej formy karty jest bezpłatne.

Jak i gdzie złożyć wniosek

Mamy dwie możliwości. Nie wychodząc z domu, wniosek możemy złożyć przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl). Niezbędne jest w tym przypadku posiadaniu profilu zaufanego.

Tradycyjne papierowe wnioski w naszej gminie obsługuje Referat Promocji i Kultury (ul. Zamkowa 5, pokój nr 3 na parterze). Wniosek oraz załączniki można pobrać tutaj bądź otrzymać w urzędzie. Do uzupełnienia będą nam niezbędne podstawowe dane, takie jak: imię (imiona) nazwisko oraz numer PESEL wszystkich członków rodziny. W przypadku dzieci powyżej 18. roku życia potrzebne będzie zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Wyprodukowanie karty elektronicznej trwa kilka dni. Na kartę tradycyjną trzeba poczekać około miesiąca.

Dodatkowych informacji udziela Referat Promocji i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (tel. 12 250 94 50).


do pobrania: