Szanowni Państwo,

Tym razem w raporcie chcę skupić się na jednym, ale niezmiernie ważnym wydarzeniu: dziś rano przekazaliśmy plac budowy pod obwodnicę Podłęża! To przełomowa chwila dla mieszkańców tej miejscowości, ale nie tylko – na nowym połączeniu skorzystają mieszkańcy Niepołomic i wschodnich sołectw gminy, a także przedsiębiorcy działający na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.

Czerwcowe uruchomienie zjazdu z autostrady A4 zwiększyło ruch samochodowy i ciężarowy przez centrum Podłęża. Ponieważ jest to droga wojewódzka w dobrym stanie technicznym Zarząd Dróg Wojewódzkich odmówił wprowadzenia ograniczeń w tonażu jeżdżących nią pojazdów. Dlatego tak istotne jest zadbanie o bezpieczeństwo pieszych oraz budowa obwodnicy.

W sierpniu rozpoczęły się prace przy budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej. Inwestycja wymusza wprowadzenie na niektórych odcinkach ruchu wahadłowego. Ale utrudnienia niedługo się skończą i od listopada 2020 roku powinniśmy móc bezpiecznie chodzić obiema stronami tej ulicy.

Nieco dłużej przyjdzie nam poczekać na uruchomienie obwodnicy. Wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej przedłużyło się o pół roku. Spowodowane to było koniecznością dodatkowych uzgodnień z zarządcami cieków wodnych i linii kolejowej oraz związanych z tym zmianami w projekcie. Jednak dołożyłem wszelkich starań, aby ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) otrzymać jak najszybciej.

A co powstanie w ramach inwestycji? Przed nami niemal półtora roku prac budowlanych. W ich rezultacie powstanie nowy, ponad dwukilometrowy odcinek drogi, który zaczynać się będzie na wschodnim rondzie przy zjeździe z autostrady, a skończy, włączając się w ulicę Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Droga będzie miała klasę G, czyli standard dróg głównych. Pas jezdni będzie miał 3,5 metra szerokości z poboczem na 1,25 m. Powstaną dwa nowe skrzyżowania: z ulicą Rudzica i Kwiatkowskiego. Zbudowane muszą zostać dwa nowe mosty: na Podłężance i Bogusławie, ta druga przy okazji doczeka się przebudowy koryta. Rozbudowane zostaną sieci kanalizacyjne, wodociągowe, teletechniczne. Powstanie oświetlenie drogowe, nowa linia napowietrzna średniego napięcia.

Charakterystycznym odcinkiem nowej obwodnicy będzie estakada nad istniejącą linią kolejową nr 91, czyli trasą biegnącą od Krakowa do Tarnowa. Tam inżynierowie postawią 150-metrowy obiekt, dzięki któremu bezkolizyjnie przejedziemy nad torami. To kosztowne rozwiązanie, ale zapewniające płynny ruch, a to kluczowa kwestia dla kierowców. Chcę, aby korzystanie z obwodnicy było na tyle wygodne, że kierowcy wybiorą tę drogę zamiast jezdni alternatywnych.

Nową obwodnicą powinniśmy jeździć już od końca 2021 roku. Później czeka nas realizacja drugiego etapu inwestycji, czyli przebudowa obecnie istniejącej obwodnicy Niepołomic, czyli ulicy Władysława Wimmera. Droga ta wymaga dostosowania do standardu drogi wojewódzkiej i budowy rond w miejscu obecnych skrzyżowań. Po tym możliwa będzie zamiana zarządzania drogami pomiędzy gminą a ZDW. Wówczas pod opiekę Gminy przejdzie obecna droga przez Podłęże, a nowa obwodnica stanie się ciągiem drogi wojewódzkiej 964.

Krystian Zieliński
Pełniący funkcję burmistrza miasta i gminy Niepołomice