Oddajemy w Państwa ręce Raport o stanie Miasta i Gminy Niepołomice za rok 2019. Został on przygotowany przez Referat Promocji i Kultury Urzędu Miasta i Gminy przy wydatnej pomocy innych referatów merytorycznych. Redagujący dołożyli wszelkich starań, aby przedstawić informacje na temat stanu i funkcjonowania Miasta i Gminy w możliwie pełny sposób.

Raport jest rokrocznym podsumowaniem działalności władz gminy. Do przygotowania takiego dokumentu zobowiązują każdą gminę przepisy – ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z intencją ustawodawcy zmiana ta miała zapewnić w pierwszym rzędzie „zwiększenie udziału obywateli w procesie kontrolowania oraz funkcjonowania niektórych organów publicznych – władzy samorządowej”.

Ustawodawca nie sprecyzował szczegółowo, co powinno się w nim znaleźć. Próbę przygotowania wzoru takich opracowań podjął m.in. Związek Miast Polskich. W oparciu o jego wskazówki opracowaliśmy niniejszy raport. Jego kształt jest też wynikiem propozycji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, do którego należymy. Myślą, która przyświeca jego członkom, jest takie opracowywanie dokumentów, aby były one porównywalne między gminami-członkami tej organizacji.

Raport zawiera sporo informacji oraz danych liczbowych z niemal wszystkich obszarów zainteresowań władz lokalnych. Mówimy o majątku, budżecie, służbie zdrowia, komunikacji zbiorowej, edukacji, kulturze, sporcie i o wielu innych tematach.

Przepisy stanowią, że burmistrz do końca maja przedkłada raport radnym, a także mieszkańcom. W ten sposób zostaje on poddany dyskusji publicznej. Radni debatują, bez ograniczeń czasowych, nad dokumentem podczas sesji absolutoryjnej.

Głos może również zostać udzielony nie więcej niż 15 mieszkańcom, którzy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, dostarczą przewodniczącemu pisemne poparcie co najmniej 50 osób.

Raport w formacie PDF można pobrać tutaj