Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Podłężu oraz w Woli Batorskiej funkcjonują bez żadnych zakłóceń. Wcześniejsze utrudnienia w Punkcie w Podłężu dotyczyły tylko trzech rodzajów odpadów tj. gabarytów, opon i elektroodpadów.