Zgodnie z wymogami uchwały antysmogowej dla Małopolski, do końca 2022 roku musimy wymienić kotły na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. W Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach wciąż można skorzystać z dofinansowania w ramach programu wymiany pieców.

Warto pamiętać, że nieprzestrzeganie zapisów uchwały, skutkować będzie karą grzywny.

Przeprowadzona pod koniec ubiegłego roku inwentaryzacja wykazała, że 3057 pieców w naszej gminie to tzw. kopciuchy.

Do tej pory w ramach programu ograniczenia niskiej emisji podpisano 420 umów (Etap I – 263, Etap II – 157). Udało się zamontować już 272 wysoko sprawne, gazowe piece kondensacyjne. Nadal mamy zagwarantowane środki na wymianę 675 pieców.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, którzy ogrzewają swoje budynki nieekologicznymi źródłami ciepła, a chcą wymienić swoje kotły na ekologiczne, gazowe piece centralnego ogrzewania.

Jak wziąć udział w projekcie?

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miasta, który jest do pobrania w Referacie Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej. Nieruchomość zakwalifikowana do programu musi mieć uregulowany status prawny. W przypadku współwłasności wniosek muszą podpisać wszyscy współwłaściciele.

Po zarejestrowaniu wniosku, zgłoszone domy odwiedzą audytorzy energetyczni, którzy oszacują zapotrzebowanie energetyczne i jeśli nie przekroczy ono 150kWh/1m2 na rok energii pierwotnej (czyli w przybliżeniu dla 100-120 m2 powierzchni ogrzewanej potrzebujemy rocznie ok. 2,5 tony węgla), dom będzie mógł zostać zakwalifikowany do programu.

Ocenę energetyczną przeprowadzi zewnętrzna firma wyłoniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Obecność audytorów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Maksymalna kwota dofinansowania to 7 tys. zł.  Składa się z dwóch części. Pierwszą jest koszt zakupu pieca, którego moc grzewcza jest zgodna z przeprowadzonym audytem. W tym przypadku kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 6 tys. zł. Jeśli wymiana pieca wymaga remontu instalacji wewnętrznej, na materiały i prace remontowe można otrzymać do 1 tys. zł dofinansowania.

Dofinansowanie będzie refundacją poniesionych kosztów.  To znaczy, że najpierw musimy zainwestować własne środki w wymianę pieca i ewentualny remont instalacji. Później, okazując faktury, otrzymamy zwrot poniesionych kosztów. Przedstawione wartości dofinansowania to stawki maksymalne. Ich ostateczna wartość zostanie ustalona na podstawie zaleceń audytora (zakres prac i moc nowo zainstalowanego pieca) oraz po weryfikacji faktur. Poniesione wydatki muszą być celowe, rzetelne i racjonalnie oszczędne.

Wnioski można składać w Referacie Energii Odnawianej i Gospodarki Komunalnej UMiG, Plac Zwycięstwa 13 (pokój nr 11 na drugim piętrze), tel. 12 250 94 54, 12 250 94 51, 12 250 94 52.

Wniosek o dofinansowanie można pobrać tutaj.