Dodano dn.: 07.11.2023

Trwa nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Z programu skorzystać mogą członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,

– osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym powyżej;

Członkowie rodzin lub opiekunowie mają możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj. odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienia czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie w roku 2024, proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, pok. nr 14,  do 14 listopada 2023 roku.