Mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną panującą na terenie powiatu wielickiego informujemy, że Biuro LGD pracuje w trybie wewnętrznym tj. bez możliwości wizyty osobistej w biurze.

W związku z tym wszelkie sprawy, w tym doradztwo prosimy załatwiać wyłącznie telefonicznie pod numerem 12 288 00 95 lub mailowo pod adresem biuro@lgdpowiatwielicki.eu.

Jednocześnie informujemy, że wnioski w ramach ogłoszonych naborów będą przyjmowane tradycyjnie, na miejscu, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Prosimy o wyrozumiałość.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego