Obecna sytuacja epidemiologiczna i związane z nią izolacja oraz brak kontaktu z osobami spoza środowiska domowego sprawiają, że ofiary przemocy często cierpią w samotności. Od początku pandemii PARPA apeluje do samorządów, aby nie zostawiały mieszkańców bez pomocy i podkreśla, że działalność profilaktyczna jest teraz szczególnie ważna

Rozumiejąc powagę sytuacji, gmina Niepołomice przystąpiła do kampanii Reaguj na przemoc, dzięki czemu z pomocą policji, ośrodków zdrowia i aptek, staramy się dotrzeć do Państwa z informacją, gdzie szukać wsparcia. W aptekach na terenie gminy dostępne są ulotki zawierające istotne informacje dla ofiar, świadków, ale też dla sprawców przemocy. Zachęcamy do przerwania milczenia i korzystania z dostępnych form pomocy. Warto skorzystać z bezpłatnego telefonu zaufania, ale też dowiedzieć się jakimi środkami dysponuje gmina i miejscowy ośrodek pomocy społecznej, a także jakie formy interwencji może podjąć policja.

Jednocześnie należy podkreślić, że spiralę przemocy domowej nakręca często alkohol, a sytuacja pandemii sprzyja również jego zwiększonemu spożyciu. Do sięgania po alkohol skłania wysoki poziom napięcia powodowanego lękiem o zdrowie i życie swoje i bliskich, niepokój o pracę , zarobki, przyszłość, izolacja, ograniczenie wolności, zaburzenie stałych schematów funkcjonowania, nawyków, rytuałów, itp.

Natomiast zwiększone spożycie alkoholu często rodzi problemy zdrowotne i społeczne, np. obniżenie odporności organizmu, urazy fizyczne, różnego rodzaju zachowania ryzykowne, obniżenie nastroju oraz wspomnianą już przemoc – wszystko to trudniej teraz rozwiązywać z racji ograniczenia dostępności pomocy medycznej. Dlatego zachęcamy do sięgania po pomoc poprzez:

  • kontakt telefoniczny z poradnią leczenia od alkoholu (spis telefonów poradni również z naszego rejonu znajduje się na stronie internetowej www.parpa.pl w zakładce placówki lecznictwa)
  • możliwość autodiagnozy oraz osobistej indywidualnej pracy nad ograniczeniem picia za pomocą platformy internetowej oraz aplikacji E-pop
  • kontakt telefoniczny z infolinią lub dyżur online Anonimowych Alkoholików (tel. 801 033 242; www.aa.org.pl, można też dołączyć do mitingu AA online
  • możliwość skorzystania z internetowego wsparcia dla osób uzależnionych poprzez platformę lub aplikację www.hh24.pl albo www.nalogometr.pl
  • kontakt z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niepołomicach (dyżur stacjonarny w każdy drugi i ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 14.00-17.00 w budynku przy ul. Bocheńskiej 26, tel. 12 250 94 61), gdzie można uzyskać wsparcie oraz wszelkie informacje nt. możliwości podjęcia terapii.

Do kontaktu z MGKRPA w Niepołomicach podanego powyżej zachęcamy również osoby zaniepokojone nadmiernym piciem kogoś ze swoich bliskich, a także doświadczające związanego z tym stresu, cierpienia i krzywdy.

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny zawsze destabilizuje jej funkcjonowanie i rodzi poważne problemy zarówno dla współmałżonka, rodziców jak i dla dzieci. Często spotykamy się z sytuacją, gdzie rodziny latami trwają w poczuciu braku bezpieczeństwa, chaosie emocjonalnym, samotności. Zdarza się nierzadko, że rodzina z poczucia błędnie pojmowanego wstydu bądź bezradności ukrywa fakt picia przez bliską osobę, wręcz chroni poprzez np. przejmowanie jej obowiązków, spłacanie długów, dbanie o higienę czy wizerunek w środowisku. Jednak życie w długotrwałym stresie powodowanym piciem bliskiej osoby i brak skutecznych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu, zawsze powoduje poważne konsekwencje w psychice, m.in. nerwice, stany lękowe i depresyjne. By poprawić jakość życia własnego i dzieci wskazana jest profesjonalna pomoc z zewnątrz,  jaką oferujemy.

Marta Kożuch
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W Niepołomicach

(fot. Kat J. – Unsplash)