Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w Podwórkowej inicjatywie społecznej. Jej celem jest przemiana własnego osiedla w miejsce, w którym chce się razem miło spędzać czas w otoczeniu zieleni.

Jak to działa?
Należy zebrać grupę sąsiedzką, która chce zmienić najbliższą okolicę w spokojny zielony skwer, barwny ogród, czy zaciszne miejsce odpoczynku.

Ważnym elementem zagospodarowania terenu będzie zielona ławeczka ufundowana przez organizatora. Na zakup roślin i innych przedmiotów potrzebnych do realizacji projektu, zespół sąsiedzki otrzyma odpowiednie środki finansowe.

Każda grupa ma szanse na grant w wysokości do 1200 zł oraz nagrodę rzeczową w postaci zielonej ławki parkowej.

Zespoły można rejestrować do 17 maja 2020 roku!

Współpraca = większe możliwości

Jeśli chcecie mieć realny wpływ na miejsce, w którym mieszkacie, zależy Wam na jego czystości,
bezpieczeństwie i praktyczności teraz macie taką możliwość. Coraz więcej osób ma chęć do takich działań i nietuzinkowe pomysły. Być może wspólnie z sąsiadami rozmawialiście, co należałoby zmienić, aby Wasza okolica była lepsza i piękniejsza. Jeśli nie, to może warto poddać taki temat pod dyskusję i stworzyć zespół sąsiedzki? Kontakty międzyludzkie są cenne, a współpraca zawsze owocuje dobrymi efektami.

Wymarzone osiedle

Zielona Ławeczka to inicjatywa Fundacji BOŚ, do której przyłączyli się m. in. architekci krajobrazu
z SGGW w Warszawie. Administracja osiedla bierze udział w projekcie jako członek Zespołu
sąsiedzkiego, ponieważ to na jej konto będą dostarczone środki finansowe. Administracja
będzie również strażnikiem poprawnie wykonanego zadania.

Co należy zrobić?

Wybierzcie miejsce, które chcecie zmienić i namówcie do tego sąsiadów. Pamiętajcie
o uzgodnieniu prac z administratorem terenu. Przygotujcie projekt wraz z kosztorysem i harmonogramem wykonania skweru lub ogrodu. Oprócz roślin, musi on uwzględniać zieloną ławeczkę, która będzie dostarczona przez organizatora.

Do 17 maja 2020 roku zarejestrujcie się na stronie konkursu i zgłoście swój projekt.

Więcej informacji: www.zielonalaweczka.pl.