LGD Powiatu Wielickiego przygotowało Partycypacyjną diagnozę oferty kulturalnej dla Gminy Niepołomice

W czwartym kwartale 2019 roku na terenie gminy została przeprowadzona Diagnoza partycypacyjna wśród mieszkańców z grup wiekowych – dzieci, młodzież i seniorzy. W spotkaniach brali również udział przedstawiciele lokalnych instytucji kulturalnych, twórcy/organizatorzy oferty kulturalnej (lokalni eksperci). Całość prac była prowadzona w ramach Operacji Własnej Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego, a za realizację odpowiadało Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch.

Wierzymy, że powstał dokument, który skutecznie posłuży gminnym ośrodkom kultury i animatorom przy tworzeniu oferty dla lokalnej społeczności. Potrzeby i oczekiwania wyrażone w Diagnozie wskazują kierunki jakich oczekują odbiorcy wydarzeń.

Aby przejść do diagnozy kliknij tutaj.