Poprawiono dn.: 03.10.2019

Kończy się budowa dworca autobusowego i parkingu park & ride przy ul. Kolejowej w Niepołomicach. Inwestycja powinna być gotowa do końca października tego roku.

Po oddaniu do użytkowania nowego dworca, na ulicę Kolejową przeniesiony zostanie dworzec z ul. Spółdzielczej w Niepołomicach. Nim to jednak nastąpi, konieczne będzie między innymi ustalenie z krakowskim Zarządem Transportu Publicznego korekt w przejazdach autobusów aglomeracyjnych.

Docelowo przy ulicy Kolejowej powstanie:

  • dworzec przesiadkowy (4 stanowiska: 2 dla autobusów, 2 dla busów),
  • parking z 136 miejscami postojowymi (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych oraz 4 dla rodziców z dziećmi),
  • 8 miejsc dla motocykli,
  • 4 zadaszone wiaty rowerowe (38 stanowisk postojowych),
  • 3 stanowiska kiss & ride, czyli pocałuj i jedź (ma służyć jako miejsce zatrzymania i wysadzenia z auta osób, które udają się na pociąg lub autobus),
  • 1 punkt ładowania aut elektrycznych.

Park & ride w Niepołomicach to część większej inwestycji realizowanej przez Gminę Niepołomice. Parkingi powstaną w sumie w czterech miejscowościach: Niepołomicach, Podłężu, Staniątkach i Woli Batorskiej.

Prace – po uzyskaniu pozwoleń na budowę – trwają już w Woli Batorskiej. Ich zakończenie planowane jest na koniec tego roku.

Po otrzymaniu stosownych pozwoleń ruszą roboty przy parkingu Podłęże-Północ, gdzie obecnie wykonywane są prace związane z kanalizacją deszczową. Wybudowany tam będzie nowy odcinek drogi łączącej parking Podłęże-Północ z ul. Trawniki, wzdłuż torów kolejowych.

W Staniątkach nie rozpoczęto jeszcze prac. Planowana jest tam budowa 120 miejsc postojowych oraz przebudowa ul. Kolejowej.

Koszt całego przedsięwzięcia to 28 mln zł. Dofinansowanie wynosi około 18,3 mln zł.

Projekt „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prace są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.

Więcej informacji o projekcie można przeczytać tutaj.