Dodano dn.: 01.02.2023
Pozostało ostatnich 20 miejsc w Programie Stop Smog, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła oraz modernizację instalacji CO i CWU.
 
Program Stop Smog kierowany jest do najuboższych mieszkańców naszej gminy.
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 53 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 90% kosztów przedsięwzięcia, a 10% to wkład własny.
 
Wniosek należy złożyć bezpośrednio w Referacie Ochrony Powietrza, na ul. Grunwaldzkiej 11, pokój 107. Prosimy o wcześniejszy kontakt, tel. 12 250 94 54 lub 12 250 94 89, mail: ekodoradca@niepolomice.eu.