Dodano dn.: 15.06.2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach poszukuje kandydatów na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnego. Pełna treść ogłoszenia poniżej.


 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

edycja 2023

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach zawiadamia o zamiarze podjęcia współpracy z osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe niezbędne dla realizacji zadań Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Zadania realizowane będą w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwanym dalej „Programem”.

Do objęcia usługą asystencką są dwie osoby:

 • kobieta ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • mężczyzna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna liczba godzin do realizacji w roku 2023: 842.

Osoby aplikujące na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej powinny przedłożyć:

 1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta – lub:
 2. dokument potwierdzający co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu);
 3. dokument potwierdzający niekaralność (tylko w przypadku, w którym usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia);

W ramach realizacji obowiązków zawodowych, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zobowiązany będzie w szczególności do pomocy:

 1. w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. w korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. w zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówek oświatowych.

Pełny zakres czynności realizowanych w ramach usługi asystencji osobistej zawarty jest w załączniku nr 8 do Programu.

Sposób zatrudnienia:

– umowa zlecenie / o świadczenie usług;

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie / wymagane kwalifikacje;
 3. dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty można składać:

 1. osobiście – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niepołomicach, pok. 14 (ul. Bocheńska 26; 32-005 Niepołomice);
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego (adres j.w.);
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgops@niepolomice.eu

 

(Fot. Jem Sahagun – Unsplash)