Ze względu na roboty drogowe przedsiębiorstwu MPGO nie udało się dziś odebrać odpadów ze Staniątek z domów o numerach  247, 269, 266 i okolicznych.

Odpady zostaną odebrane jutro.