Zabytkowe obiekty staniąteckiego Opactwa czekają na nową przestrzeń edukacyjno-naukową oraz nowe zagospodarowanie terenu. Ma tutaj powstać muzeum klasztorne z biblioteką i salą wielofunkcyjną na działalność kulturalną i edukacyjną.

Obecna sytuacja i zagrożenie epidemią wirusa spowolniło niestety prace na terenie klasztoru benedyktynek. W ostatnim czasie udało się zmienić miejsce zwierzętom hodowlanym, bo budynek gospodarczy ma być rozebrany jako pierwszy. Prace nad rozbiórką mają ruszyć w najbliższych dniach. Na dalsze postępy będziemy musieli jednak poczekać.

Projekt „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego” uzyskał dofinansowanie wynoszące 7,2 mln złotych. Całość inwestycji to około 10 mln. Różnica ma być pokryta z wkładu własnego.