Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Antoniny Siwek-Pilch, wieloletniej pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Antonina Siwek-Pilch w lipcu 2019 roku przeszła na zasłużoną emeryturę, po 42 latach pracy w urzędzie miasta. W ciągu całej kariery zawodowej była inspektorem ds. Rady Narodowej, kierownikiem Referatu Handlu, Usług, Opieki Społecznej oraz Zatrudnienia i Kultury. Od 1993 roku pełniła funkcję zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a w 2006 r. została jego kierownikiem. W 2014 r. stanęła na czele Wydziału Spraw Obywatelskich. Dyrektorem tego wydziału była do lipca 2019. W czasie wszystkich lat pracy udzieliła około 1500 ślubów cywilnych.

Pani Tosia wśród kolegów z pracy uchodziła za niezwykle ciepłą i serdeczną osobę, zawsze uśmiechniętą i służącą każdemu pomocą. Była bezgranicznie oddana sprawom miasta i mieszkańców.

Taką Ją zapamiętamy.

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach