Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku można skorzystać z dofinansowania na obiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest. Termin na składanie wniosków został wydłużony do 31 lipca 2020 r.

Odbiór odpadów zaplanowany jest na przełomie września i października.

Mieszkaniec pokrywa jedynie 10% kosztów, pozostałe 90% kosztów finansowane będzie z budżetu Gminy Niepołomice oraz budżetu Starostwa Wielickiego.
Informacje dotyczące postępowania z azbestem, regulamin jak również wniosek dostępne są po klikniciu w ten odnośnik.