OSP w Niepołomicach w minionym 2019 roku interweniowała najczęściej spośród wszystkich jednostek z terenu województwa małopolskiego.

Z danych Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie wynika, że druhowie z Niepołomic uczestniczyli w 294 akcjach.

Najwięcej z nich, bo aż 190 stanowiła neutralizacja miejscowych zagrożeń, np. skutków wypadków drogowych. W 73 przypadkach nasi strażacy mierzyli się z pożarami. Dodatkowo 31 razy OSP w Niepołomicach wyjeżdżała do tzw. fałszywych alarmów, głównie pochodzących z instalacji przeciwpożarowych w zakładach zlokalizowanych w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej.

Mimo prawie trzystu wyjazdów, zaledwie w 30% przypadków konieczne było użycie syreny. To pokazuje, że nasi strażacy w znakomity sposób wykorzystują system GSM i program E-Remiza.

Łącznie ochotnicy z naszej gminy wyjeżdżali na pomoc w minionym roku 739 razy. Po OSP Niepołomice najwięcej pracy mieli druhowie ze Staniątek (135 wyjazdów) i z Woli Batorskiej (83 wyjazdy).