W Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach trwa nabór do III etapu programu STOP SMOG. Jest on kierowany do osób najuboższych, które posiadają stary nieefektywny kocioł węglowy, a jednocześnie nie mają możliwości jego wymiany we własnym zakresie oraz mają trudności z samodzielnym wnioskowaniem o środki finansowe.

Dofinansowanie w tym programie wynosi aż 90%. Zostało 20 wolnych miejsc. Nabór do programu trwał będzie do 28 lutego 2023 r.

Wszelką pomoc można uzyskać w Biurze Operatora Programu „STOP SMOG Niepołomice” (Niepołomice ul. Grunwaldzka 11, p. 13, tel. 731 242 551, e-mail: niepolomice@ascalor.pl) oraz w Referacie Ochrony Powietrza Urzędu M. i G. w Niepołomicach (ul. Grunwaldzka 11, p. 107, e-mail: ekodoradca@niepolomice.eu, tel. 12 250 94 54).

Jednocześnie informujemy, mieszkańców, którzy biorą udział w II etapie programu, że 23 stycznia 2023 r. ogłoszony został przetarg na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice – Etap II. Po wyborze wykonawcy będziemy informować beneficjentów o dalszych krokach.