Poprawiono dn.: 11.04.2020

Po niemal dwóch latach prac budowlanych, pierwsi pasażerowie skorzystali dziś z Park&Ride w Niepołomicach. Nowo powstały dworzec przy ulicy Kolejowej zastąpił ten zlokalizowany przy Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa.

Nowy dworzec powstał z myślą o pasażerach korzystających z komunikacji aglomeracyjnej i z prywatnych linii busów. Wystarczy na pobliskim parkingu zostawić swój samochód i przesiąść się do autobusu. Co istotne, korzystanie z parkingu jest całkowicie bezpłatne. Oprócz 130 miejsc postojowych dla aut, można skorzystać z ośmiu miejsc dla motocykli, pięciu dla osób niepełnosprawnych, czterech dla rodzin z małymi dziećmi, z zadaszonych wiat rowerowych oraz stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. Na dworcu znajduje się też toaleta.

Cieszę się, że dworzec jest już gotowy. To ważna inwestycja, potrzebna zarówno miastu, jak i mieszkańcom. Pomoże rozładować ruch samochodowy i usprawni komunikację zbiorową” powiedział pełniący funkcję burmistrza Krystian Zieliński. I faktycznie, z dworca korzystać będą wszystkie linie komunikacji aglomeracyjnej. Dla linii 221 i 301 będzie to przystanek końcowy. Linia 211 zatrzyma się przy nim w zatoce przy ulicy Kolejowej, aby kontynuować trasę w kierunku Chobotu lub Krakowa.

W związku z przeniesieniem przystanku z ulicy Spółdzielczej (przy Centrum Dźwięku), niewielkiej korekcie uległy rozkłady jazdy. Jednak pamiętajmy że komunikacja zbiorowa funkcjonuje w formie ograniczonej epidemią koronawirusa. Na przebudowę rozkładów jazdy przyjdzie czas po zniesieniu obostrzeń oraz oddaniu do użytku kolejnych przystanków. Rozkłady jazdy, jakie obowiązywać będą od soboty można znaleźć na stronie MPK:

Budowa parkingu jest częścią projektu pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prace są współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT. Warto przypomnieć, że w ramach tego samego projektu powstaje min. Park&Ride w Woli Batorskiej.