3 lutego Niepołomicka Samodzielna Stacja Pogotowia Ratunkowego wzbogaciła się o nową karetkę podstawową. Mercedes sprinter zastąpi wysłużony pojazd jeżdżący w systemie.

Dziś nastąpiło oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego samochodu. Kluczyki wręczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, a odebrał je dyrektor niepołomickiego pogotowia Bogusław Pilch.

Nasz nowy mercedes sprinter jest już w pełni dostosowany i wyposażony, gotowy do wyjazdu. Na liczniku ma zaledwie 129 km – trasa, jaką musiał przebyć z salonu do firmy Autoform z Sosnowca (dostosowywała pojazd do potrzeb ratowników) i do naszego miasta.

Pieniądze na nową karetkę – 400 000 złotych – nasza stacja pogotowia otrzymała z Ministerstwa Zdrowia we wrześniu. Od tego czasu trwały procedury związane z zakupem i wyposażeniem pojazdu. Dziś nowa karetka została przekazana do działania, a stara – z 2017 roku, która przejechała już ponad 200 000 km – stała się pojazdem rezerwowym.

W Niepołomicach na stałe stacjonują dwie karetki systemowe – podstawowa i specjalistyczna, oprócz tego są też dwa pojazdy rezerwowe, które są wykorzystywane w razie przeglądów czy awarii pojazdów głównych. Obsługują je 4 zespoły lekarzy, ratowników i pielęgniarek.