Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy w Niepołomicach informuje, że na dzień dzisiejszy do Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach nie wpłynęły żadne noty odsetkowe z tytułu nieterminowej realizacji zobowiązań finansowych, które zostały wcześniej podane do publicznej wiadomości.

Z poważaniem
Krystian Zieliński
Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice