Okres nastoletni w życiu każdego człowieka to czas wielkich zmian i rozmaitych wyzwań.

Wszystkim tym przemianom często towarzyszą: lęk, rozdrażnienie, obniżony lub zmienny nastrój, niska samoocena itd. Zbyt długie utrzymywanie się takich stanów może być zwiastunem zaburzeń depresyjnych.

Czym jest depresja? Jak pomóc nastolatkowi zmagającemu się z depresją? Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Empatia przygotowała w tym temacie kolejny poradnik dla rodziców.

Z materiałem można się zapoznać tutaj.