Można już składać wnioski o Wyprawkę 300+. Na razie jedynie drogą elektroniczną. Osoby, które wolą formę tradycyjną, papierową będą mogły to zrobić od 1 sierpnia.

W ubiegłym roku w gminie Niepołomice przyznano 4145 tego typu świadczeń.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tego świadczenia.

 • Wysokość: 300 zł.
 • Dla kogo:
  -na dzieci uczące się w szkole do ukończenia 20. roku życia (obejmuje to szkoły podstawowe, ponadpodstawowej, policealne oraz dla dorosłych),
  -w przypadku dzieci niepełnosprawnych próg wiekowy został wydłużony do 24. roku życia.
  Uwaga: świadczenie nie przysługuje więc na dzieci chodzące do żłobka, przedszkola czy zerówki.
 • Świadczenie otrzymuje się raz w roku. Jest ono niezależne od zarobków rodziców.

Jak złożyć wniosek

O dodatek może się ubiegać każdy rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci znajdujących się w opiece zastępczej – rodzic zastępczy lub osobę odpowiedzialna za prowadzenie rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Sposoby i terminy składania wniosków:

 • droga elektroniczna – od 1 lipca, poprzez
  – stronę internetowa empatia.mpips.gov.pl
  – portal PUE ZUS
  – bankowość elektroniczną.
 • droga tradycyjna (w formie papierowej) – od 1 sierpnia
  – w przypadku gminy Niepołomice – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W obu przypadkach wnioski można składać do 30 listopada.

(Fot. Element5 Digital – Unsplash)