Poprawiono dn.: 12 lutego 2024

Zarządzenie Nr 27/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

z dnia 9 lutego 2024 roku

S.502.2024

w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy Niepołomice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w zarządzonych na dzień 7 kwietnia  2024 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) zarządzam, co następuje:

§1

Wyznaczam, na obszarze gminy Niepołomice miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborach  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (załącznik Nr 1 do zarządzenia).

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Niepołomice.

§3

Zarządzenie (wraz z załącznikiem, o którym mowa w §1) podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr  27/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 9 lutego 2024 r.

 

 Wykaz

miejsc na obszarze gminy Niepołomice, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych,
w zarządzonych na dzień 7 kwietnia  2024 r.
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

 • Miasto Niepołomice

słupy ogłoszeniowe:

1.Plac Zwycięstwa – obok policji
2. Plac Kazimierza
3. ul. Piękna – obok Szkoły Muzycznej
4. ul. 3 Maja – obok SP

tablice ogłoszeniowe:

5. ul. Kolejowa – dworzec autobusowy P&R (tablica oszklona)
6. ul. Modrzejewskiej – al. Dębowa
7. ul. Wyzwolenia – al. Dębowa
8. ul. Partyzantów – ul. Opłotki
9. ul. Droga Królewska – ul. Myśliwska
10. ul. Wielicka – przystanek bus Boryczów
11. ul. Na Tamie – ul. Akacjowa (tablica oszklona)
12. ul. Krakowska – przy SP w Podgrabiu
13. ul. Krakowska – przy sklepie w Podgrabiu
14. ul. Portowa
15. ul. Ziołowa – Zabierzowska
16. ul. Batorego – Suszówka

 • Sołectwo Chobot

17. obok (DK) Domu Kultury
18. końcowy przystanek bus

 • Sołectwo Ochmanów

19. obok DK
20. obok sklepu
21. przystanek bus Oknoplast

 • Sołectwo Podłęże

22. obok stacji kolejowej
23. Park & Ride (tablica oszklona)
24. obok Ośrodka Zdrowia
25. obok Przedszkola Samorządowego
26. obok Szkoły Podstawowej
27. obok sklepu Lewiatan

 • Sołectwo Słomiróg

28. obok OSP
29. obok sklepu

 • Sołectwo Staniątki

30. obok biblioteki
31. przy ul. Jana Pawła II – Kolejowej
32. Park & Ride (tablica oszklona)
33. obok DPS

 • Sołectwo Suchoraba

34. obok Szkoły Podstawowej
35. obok kaplicy

 • Sołectwo Wola Batorska

36. obok DK
37. Park & Ride (tablicy oszklona)
38. obok Kościoła Parafialnego

 • Sołectwo Wola Zabierzowska

39. obok Domu Kultury
40. obok sklepu – ul. Kąt (tablica  oszklona)
41. przystanek bus Nowa Wieś

 • Sołectwo Zabierzów Bocheński

42. obok przystanku bus Centrum
43. obok Kościoła Parafialnego

 • Sołectwo Zagórze

44. obok Szkoły Podstawowej
45. obok Domu Kultury

 • Sołectwo Zakrzowiec

46. obok DK
47. obok os. mieszkaniowego

 • Sołectwo Zakrzów

48. obok Szkoły Podstawowej
49. obok sklepu (w kier. Węgrzce Wielkie)