Dodano dn.: 08.04.2024

Niepołomice, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Podłęże gm. Niepołomice oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1397/2 o pow. 0,0155 ha stanowiącej własność Gminy Niepołomice

Na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2021 roku poz. 2213) komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice nr 37/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2024 r. do uczestnictwa w przetargu, który ogłoszony był na 11 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 nie zakwalifikowała żadnej osoby

Komisja przetargowa w składzie:

  1. Marta Jędrysiak Strózik – przewodnicząca
  2. Wojciech Biernat – zastępca przewodniczącego
  3. Elżbieta Sobula – członek

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Marta Jędrysiak Strózik

Wywieszono w dniu 08.04.2024 r.

  1. tablica ogłoszeń UMiG Niepołomice Pl. Zwycięstwa 13
  2. tablica ogłoszeń UMiG Niepołomice ul. Zamkowa 5
  3. strona internetowa niepolomice.eu
  4. bip.malopolska.pl/umigniepolomice/Article/id,37072.html