Poprawiono dn.: 24 stycznia 2023

LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach odbędzie się w środę 25 stycznia 2023 o godz. 16:00 w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Porządek obrad

  1. Otwarcie LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Niepołomice na 2023 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Niepołomice na lata 2023-2044.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr XXXVII/513/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności);
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr XXXVII/514/14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków gminy na pomoc realizowaną w ramach zadań własnych, w postaci zakupu posiłków albo produktów żywnościowych (świadczenie rzeczowe) dla osób / rodzin, których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, a którym to pomimo przekroczenia kryterium przyznano w/w wsparcie;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na rok 2023”;
  9. Ogłoszenie podjętych uchwał.
  10. Zamknięcie LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Sesję będzie można oglądać na żywo na stronie niepolomice.esesja.pl