Poprawiono dn.: 8 lutego 2024

                                                                              Niepołomice, 23 styczeń 2024 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE NA LATA 2024- 2035

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą NR LIV/723/23 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 02.02.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Niepołomice na lata 2024-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z późn. zm., Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju gminy Niepołomice na lata 2024-2035.

Z projektem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2024-2035 można zapoznać się poprzez:

https://chmura.niepolomice.eu/index.php/s/2iNSeXKiZrC9oXQ

 • Załącznik nr 2 – Operacjonalizacja:

https://chmura.niepolomice.eu/index.php/s/AjdaPiLtwXekaq6

 • Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niepołomice dostępny pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice;
 • w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach pod adresem ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice – pokój nr 4;

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania opinii oraz uwag do projektu Strategii Rozwoju gminy Niepołomice na lata 2024-2035.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać opinie oraz uwagi w terminie od 23 stycznia 2024 – 27 lutego 2024 r.:

 • w formie pisemnej poprzez:
 • formularz uwag on-line – dostępny pod adresem:

https://forms.gle/YtPQ1yfNtaWpUx9z7

 • formularz uwag pisemny – dostępny do pobrania na stronie internetowej Gminy, pod adresem:

lub

za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP

lub

 • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

lub

 • dostarczyć bezpośrednio na dziennik podawczy do Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
 • ustnie oraz pisemne podczas spotkania konsultacyjnego,
  • które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 roku w godzinach 17:00-19:00 w budynku Piekarni Sztuki w Niepołomicach, adres: ul. Spółdzielcza 7, 32-005 Niepołomice;
 • ustnie oraz pisemnie podczas dyżuru konsultacyjnego,
  • który odbędzie się w dniu 5 lutego 2024 roku w godzinach 16:00-18:00 w Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach, adres: ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice.

Projekt Strategii Rozwoju gminy Niepołomice na lata 2024-2035 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej Gminy Niepołomice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niepołomice oraz w Wydziale Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice pod adresem ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice – pokój nr 4.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.