Poprawiono dn.: 31.03.2023

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego zapraszam do składania ofert w Otwartym Konkursie Ekomałopolska 2023 (LINK)

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji środowiskowej w następującym zakresie:

Priorytet 1: Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej w formie stacjonarnej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów
Priorytet 2: Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką ochrony powietrza
Priorytet 3: Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów w formie stacjonarnej z zakresu edukacji ekologicznej związanych z tematyką przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmiany klimatu

Celem działań ma być szeroko zakrojona edukacja ekologiczna – wydarzenia, spotkania, szkolenia, eventy – w trakcie których zostaną przeprowadzone działania edukacyjne, warsztaty, seanse filmowe i inne.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, odpowiadających celom „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

W ramach konkursu przewiduje się następujący tryb realizacji zadań:
Priorytet 1 i 2 – w ramach wsparcia – konieczny wkład własny Beneficjentów minimum 20%
Priorytet 3 – w trybie powierzenia – bez wkładu własnego Beneficjenta.

Kogo dotyczy?
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe.