KOMUNIKAT

W związku z Decyzją nr PSSE.HK.9020.14005.1.2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce dotyczącego jakości wody Spółka Wodociągi Niepołomice informuje, że próbka wody, w której stwierdzono większą niż zalecana zawartość mikroorganizmów pobrana została z wewnętrznej instalacji wodociągowej (a nie z sieci) w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zabierzowskiej, gdzie woda w instalacji wewnętrznej szkoły przez długi okres nie była używana.

Woda w Państwa kranach jest bezpieczna! Analizy prowadzone przez zewnętrzne akredytowane laboratorium wskazują na całkowitą i bezwarunkową zdatność wody w sieci do spożycia przez ludzi.

W związku z otrzymaną informacją podjęto niezwłoczne działania polegające na płukaniu i dezynfekcji instalacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Woli Zabierzowskiej oraz zlecono wykonanie dodatkowych badań wody w różnych punktach sieci wodociągowej.

Zwracamy uwagę, że wskazane w Decyzji podwyższenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów nie jest przekroczeniem związanym z bakteriami E.Coli i woda nadaje się do picia.

https://www.wodociagi-niepolomice.pl/data/podstrona.php?id=106