9 czerwca spotka się zespół oceniający wnioski do inicjatywy lokalnej. Przypomnijmy, w jej ramach mieszkańcy zgłaszają się z wnioskiem: mają pomysł na zmianę swojego otoczenia, organizację wydarzeń na rzecz lokalnej społeczności oraz deklarują swój udział: pracę społeczną, wkład rzeczowy lub finansowy. Urząd odpowiada: wniosek jest ciekawy, wartościowy, dlatego chce się dołożyć organizacyjnie lub finansowo do jego realizacji

Warto zaznaczyć, że inicjatywa lokalna nie jest uzupełnieniem dofinansowania działalności stowarzyszeń z terenu gminy Niepołomice. Nie jest ogłaszany jeden konkurs, wnioski można składać przez cały czas. Każdy wniosek jest rozpatrywany oddzielnie.

Z kolei od budżetu obywatelskiego różni się tym, że najważniejszym kryterium jest bezpośredni udział mieszkańców, za który można uzyskać najwięcej punktów przy ocenie zadania. Jest jeszcze jedna istotna różnica: przy wyborze zadań do realizacji nie decyduje liczba głosów jak w budżecie obywatelskim.

Już po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego zachęcaliśmy mieszkańców do składania wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej. Wpłynęło ich kilka. Pod koniec marca został powołany zespół oceniający. Jednak ostatnie tygodnie to czas, kiedy działalność wielu instytucji i urzędów była ograniczona. Nie była możliwa organizacja spotkań ani posiedzeń, a nie wszyscy uznali spotkania on-line za efektywne. Dlatego zespół oceniający spotka się dopiero 9 czerwca 2020 r. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach. Do zaopiniowania są 4 wnioski. Są to:

  • instalacja klimatyzatorów w czterech salach dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym im. św. Kingi w Podłężu;
  • modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Niepołomicach: „Ekologiczno-edukacyjny plac zabaw dla dzieci”;
  • poprawa infrastruktury i estetyki w harcówce szczepu Puszcza;
  • organizacja wydarzeń przez mieszkańców sołectwa Staniątki w domu kultury: „O wyższości picia kawy nad herbatą przy muzyce z czarnej płyty”.

Więcej informacji na temat inicjatywy lokalnej można znaleźć w naszych wcześniejszych artykułach:

W razie wątpliwości lub pytań skonsultuj się z pracownikami Referatu Promocji i Kultury, osobiście (ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice) lub telefonicznie (pod numerem 12 250 94 48).

Zapraszamy do lektury i do składania wniosków.