Poprawiono dn.: 19.02.2024

Niepołomice, dnia 16 lutego 2024 r.

PLAN.6840.2.1.2024

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

informuję, że w dniu 08.02.2024 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Pl. Zwycięstwa 13, o godz. 10.00 odbył się I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 2185 o pow. 0,0303 ha położonej w m. Wola Batorska gm. Niepołomice, objętej księgą wieczystą KR2I/00040474/0 – stanowiącą własność gminy Niepołomice

Do przetargu dopuszczono właścicieli nieruchomości przyległej tj. działki numer  2184

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

Cena wywoławcza netto  nieruchomości  wynosiła: 32.000,00  zł

Minimalne postąpienie wynosiło 320,00 zł.

Nabywcą w/w nieruchomości zostali Państwo Agnieszka i Wojciech Kucza, za cenę: 32.320,00 zł netto

Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% ceny sprzedaży.