Dodano dn.: 27.03.2024

Niepołomice, dnia 27 marca 2024 r.

PLAN.6840.2.2.2024

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 Działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice

informuję, że w dniu 19.03.2024 roku, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy Pl. Zwycięstwa 13, o godz. 10.00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 862 o pow. 0,5500 ha położonej w m. Węgrzce Wielkie gm. Wieliczka, objętej księgą wieczystą KR1I/00022383/6 – stanowiącą własność gminy Niepołomice

Do przetargu dopuszczono 1 osobę

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

Cena wywoławcza netto  nieruchomości  wynosiła:  550 000,00  zł

Minimalne postąpienie wynosiło 6 000,00 zł.

Nabywcą w/w nieruchomości została spółka Latwo2 sp. z o.o., za cenę: 556 000,00 zł netto

Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%  do części nieruchomości przeznaczonej w mpzp pod drogi.