Poprawiono dn.: 16.11.2017

Walka ze smogiem to zadanie dla nas wszystkich – o tym podczas konferencji Stowarzyszenia Metropolia Krakowska mówili przedstawiciele gmin sąsiadujących z Krakowem, w tym także Niepołomic.

W ostatnim czasie problem smogu staje się coraz większy. Zanieczyszczenia, chemiczne pyły PM 10, PM 2,5 i benzopireny – zagrażają zdrowiu ludzi. Przekroczone normy smogu występują głównie w sezonie grzewczym. 13 listopada w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przy ul. Reymonta odbyła się konferencja prasowa, na której mówiono o działaniach na rzecz poprawy stanu powietrza.

Po pierwsze wspomniano o programie wymiany pieców, który trwa i będzie kontynuowany. Nasz obszar funkcjonalny otrzymał na ten cel 42 mln złotych z Unii Europejskiej.

Ponadto w ubiegłym roku duży nacisk położono na akcje informacyjne i edukacyjne skierowane do mieszkańców. Do tego w Skawinie powstał tzw. stół z alarmem smogowym oraz skawiński program walki ze smogiem, w którym udało się już wymienić 164 kotły. Powstają plany dotyczące gospodarki niskoemisyjnej. Projekt ma na celu zredukowanie wydzielania gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń z obszarów miejskich i podwyższenie udziału odnawialnych źródeł energii. W Zabierzowie udało się wymienić ponad 270 palenisk dzięki Programowi Ograniczenia Niskiej Emisji. Wymiana dofinansowana jest z przez WFOŚiGW do 50% kwoty kwalifikowanej. Gmina pracuje także nad zwiększeniem świadomości mieszkańców. Organizuje się zebrania w szkołach i happeningi dla młodzieży. Planują też prelekcje w Zabierzowie, na których lekarze ze szpitala Jana Pawła II w Krakowie będą uświadamiać zagrożenia, jakie niesie ze sobą smog.

W Niepołomicach w ostatnim sezonie grzewczym Straż Miejska przeprowadziła ponad 400 kontroli pieców. Na łamach Gazety Niepołomickiej i na stronie niepołomice.eu często poruszane są tematy związane z poprawą jakości powietrza. W szkołach trwa akcja „Nie pal śmieci”. Dodatkowo dzięki współpracy z firmą Airly zamontowaliśmy na terenie naszej gminie kilkanaście czujników monitorujących jakoś powietrza którym oddychamy

Poprawa jakości powietrza zależy od świadomości każdego mieszkańca, dlatego warto pracować nad zmianą szkodliwych nawyków na korzystniejsze.