Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice wydał zarządzenie nr 23/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych adresowanego do organizacji pozarządowych oraz podmiotów zrównanych z organizacjami pozarządowymi.

Z wynikami konkursu można się zapoznać tutaj.

Organizacje pozarządowe, którym przyznano dotację w wysokości niższej od wnioskowanej, w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia mogą złożyć korektę oferty albo odstąpić od podpisania umowy.

Korektę należy złożyć – po uprzednim wypełnieniu dokumentu w aplikacji Generator eNGO (https://niepolomice.engo.org.pl/login) oraz wysłaniu drogą elektroniczną przez Generator eNGO (https://niepolomice.engo.org.pl/login) – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach przy pl. Zwycięstwa 13.

Korekta w formie papierowej musi być zgodna (posiadać tę samą sumę kontrolną) z korektą wysłaną drogą elektroniczną.