Poprawiono dn.: 21.11.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zarządzeniem Nr 96/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu m. in. kultury, pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrony ludności, ochrony i promocji zdrowia,  które będą realizowane w 2018 roku przez organizacje pozarządowe w szczególności na rzecz  mieszkańców Gminy Niepołomice.

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem (ogłoszeniem) konkursu oraz formularzami oferty, umowy i sprawozdania. Oferty należy wypełniać i wysyłać przez generator eNGO oraz złożyć tożsamą (z taką samą sumą kontrolną) w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach Pl. Zwycięstwa 13, do 14 grudnia 2017 r., do godziny 16.00. Konkurs będzie dostępny w generatorze ofert eNGO  od 21 listopada 2017 r. od godz. 8.00.

Link do generatora ofert: https://niepolomice.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Dla zainteresowanych – ponowne szkolenie z obsługi generatora ofert eNGO odbędzie się 28 listopada (wtorek) o godz. 16.00 w Laboratorium Aktywności Społecznej przy ul. Bocheńskiej 26, 32-005 Niepołomice.

Dokumenty do pobrania:
oferta z realizacji zadania
ogłoszenie o konkursie pożytek
sprawozdanie z realizacji zadania
umowa realizacji zadania
Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu