Rozpoczynamy serię materiałów dotyczących walki z poprawą jakości powietrza. To wyzwanie dla nas wszystkich. Razem zmieniajmy nawyki i zwiększajmy świadomość ekologiczną.

Przypominamy, że od 1 lipca 2017 roku na terenie województwa małopolskiego obowiązuje uchwała antysmogowa. W związku z tym wszyscy mieszkańcy Małopolski muszę stosować się do następujących ustaleń:

 • Nowe kotły instalowane w nowych budynkach lub remontowanych kotłowniach musza spełniać odpowiednie parametry.

  Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce nie wolno montować kotła na węgiel czy drewno. Nie możemy także korzystać z kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż 40mg/m3. Parametry montowanego sprzętu należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją podczas kontroli

 • Wszystkie kotły bezklasowe tzw. kopciuchy wymieniamy do końca 2022 r.

Od 1 stycznia 2023 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno, czyli tzw. kopciuchów. Należy je wymienić na kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu

 • Od 1 stycznia 2023 roku wszystkie kominki muszą:

  – spełniać wymagania ekoprojektu lub ich sprawność cieplna powinna wynosić co najmniej 80% lub
  – powinny być wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu (do 40 mg/m3).

 • Od 2027 roku całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4

  Do końca 2026 roku należy wymienić kotły, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4 klasę według normy PN-EN 303-5:2020

 • Zakaz stosowania węgla i drewna w określonych parametrach

  Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów.  To odpady węglowe o bardzo drobnej frakcji.  Zawierają dużo wilgoci, siarki, popiołu i innych zanieczyszczeń, które podczas spalania emitowane są do atmosfery. Dodatkowo w naszym województwie obowiązuje zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Drewno przed spalaniem powinno być sezonowane. Suche drewno daje więcej ciepła, a mniej zanieczyszczeń.

Kupując węgiel lub drewno w składzie opału mamy prawo otrzymać oprócz dowodu zakupu, także certyfikat jakościowy paliwa potwierdzający spełnienie wymagać uchwały.