2 października burmistrz Roman Ptak powołał dwóch zastępców. Do zadań przy rozwoju, inwestycjach i strategii wróci Adam Twardowski. Sprawy społeczne w swoim ręku skupi Michał Hebda.

Po powrocie do magistratu szefowie nie próżnują. Po pierwsze oczywiście sprawdzają, co w czasie 300 dni ich nieobecności się zmieniło, po drugie cofają najbardziej niekorzystne dla gminy decyzje. Żeby wszystko szło pełną parą i w zgodzie z przepisami dziś burmistrz powołał dwóch zastępców – Adama Twardowskiego i Michała Hebdę.

Adam Twardowski funkcję wiceburmistrza pełni od 2010 roku, ale w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach pracuje od 2002 roku. Zaczynał jako podinspektor w Referacie Budownictwa. A kiedy w styczniu 2003 roku utworzono Referat Strategii i Rozwoju został jego szefem. W 2009 roku został dyrektorem Wydziału Rozwoju Gospodarczego, a 7 grudnia 2010 wiceburmistrzem Miasta i Gminy Niepołomice.

Według obecnego podziału obowiązków w jego kompetencjach znajdzie się szeroko pojęty rozwój, a więc strategia gminy, gospodarka nieruchomościami, inwestycje gminne, planowanie, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, ale i kultura.

Na wiceburmistrza powołany został również nowy w tym składzie Michał Hebda. Jednak mieszkańcom gminy dał się już poznać, jako zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach (od dwóch lat), radny Rady Miejskiej już od sześciu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, w biurach parlamentarnych posłów na Sejm RP, a także w sektorze prywatnym w międzynarodowych korporacjach.

Teraz w gminie Niepołomice zajmie się sprawami społecznymi, edukacją, organizacjami pozarządowymi, sportem, ekonomia społeczną, budżetem obywatelskim i promocją.

Szersze biogramy obu wiceburmistrzów znaleźć możecie Państwo w naszym informatorze.