Poprawiono dn.: 26.02.2021

Po uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę, ruszyły prace przy budowie parkingu w Staniątkach, w ramach inwestycji park&ride.

Obecnie trwają roboty związane z przełożeniem infrastruktury. Niebawem ruszą tam prace kanalizacyjne, a następnie wykonanie podbudowy.

Park&Ride w Staniątkach budowany jest przy przystanku kolejowym od strony północnej. Docelowo powstanie tam:
– 120 miejsc postojowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych),
– 6 miejsc dla motocykli,
– 6 zadaszonych wiat rowerowych (60 stanowisk postojowych),
– stanowiska Kiss&Ride,
– 1 punkt ładowania aut elektrycznych,
– system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA),

W ramach inwestycji park&ride przebudowywana jest też ulica Staniątecka. Droga przez Puszczę zostanie oświetlona i poszerzona o ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów.

Parking w Staniątkach powinien być gotowy pod koniec wakacji tego roku.

Projekt „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Niepołomice w relacji z KrOF” jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski ZIT.