Poprawiono dn.: 24.11.2020

Budowa chodnika w Podłężu coraz bliższa ukończenia. Prace przy powstającym w Podłężu chodniku są już wykonane w około 70%. Dlatego każdego dnia przybywa gotowych fragmentów z ułożoną kostką brukową.

Inwestycja prowadzona jest przy drodze wojewódzkiej nr 964 w Podłężu. W związku z tym od wiaduktu kolejowego w stronę zjazdu z autostrady powstanie chodnik na długości 1,3 km.

W ramach zadania przewidziano nie tylko budowę nowego chodnika, ale także przebudowę już istniejących fragmentów. Zostanie zachowana dotychczasowa szerokość jezdni (6,5-7 m).

Warto odnotować, że również w Podłężu trwa budowa placów park&ride.