Od 2 czerwca firma wykonująca oceny energetyczne będzie się umawiać telefonicznie na kolejne wizje lokalne, żeby wykonać oceny energetyczne w domach zgłoszonych do programu wymiany pieców.

Pracownicy terenowi będą podczas wizyty wyposażeni w środki ochrony osobistej. Mieszkańcom zaleca się, aby w czasie wizyty zachowywali odpowiedni odstęp i mieli założoną maseczkę. Zalecane jest również ograniczenie kontaktu do jednej osoby (właściciela).

Audytorzy wykonają jedynie niezbędne zdjęcia i czynności w nieruchomości, tak aby niepotrzebnie nie przebywać w środku na małej powierzchni z innymi osobami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej: tel. 12 250 94 51, 12 250 94 52, 12 250 94 54.

Stanisław Nowacki
kierownik Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej
UMiG w Niepołomicach