Poprawiono dn.: 23 stycznia 2023

W związku ze stwierdzeniem na terenie województwa małopolskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż:

– Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko w 2023 roku stwierdzono 27 ognisk HPAI u drobiu oraz 9 ognisk HPAI u ptaków dzikich* (*wg stanu na 18.01.2023)
– wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw
– główną przyczyną rozprzestrzeniania sięwirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki .

Przyczyną rozprzestrzenienia się wirusa może być również człowiek, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, w tym:

 • Utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
 •  Przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami.
 •  Nie poić utrzymywanych ptaków wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 •  Oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
 •  Zgłaszać do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w budynkach mieszkalnych.
 •  Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.
 •  Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
 •  Nie wnosić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
 •  Dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację dotyczącą upadków, spadku nieśności i pobierania paszy.
 •  Zawiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii opiekującego się stadem
  o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych:
  1. zwiększona śmiertelność,
  2. spadek pobierania paszy i wody,
  3. spadek nieśności,
  4. objawy nerwowe,
  5. Biegunki
  6. sinicy, wybroczyn