28 listopada 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice wywieszono Zarządzenie (wraz z załącznikiem) nr 98/2019 starosty wielickiego z 21 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Niepołomice – obszar wiejski.

Z treścią zarządzenia można się zapoznać, klikając ten link