Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, we współpracy z firmą xellART przygotowuje już dwunastą edycję rocznego przewodnika „Nasze Niepołomice. Oficjalny informator 2020”. Będzie on zawierał dane teleadresowe wszystkich instytucji samorządowych działających na terenie miasta i gminy, ofertę edukacyjną, rekreacyjną, kulturalną i szereg innych informacji przydatnych mieszkańcom w codziennym życiu.

Publikacja ukaże się na przełomie stycznia/lutego 2020 roku w nakładzie 4 000 egzemplarzy. Będzie kolportowana na terenie całej gminy w miejscach o dużej rotacji mieszkańców: sklepach, bankach, ośrodkach zdrowia i w urzędzie miejskim.

Będzie także przekazywana nowym mieszkańcom gminy. Można ją będzie również pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Niepołomic.

Firmy i instytucje zainteresowane zaistnieniem na łamach informatora w formie krótkiego wpisu, proszone są o kontakt z Referatem Promocji i Kultury UMiG w Niepołomicach, tel. 12 250 94 48, e-mail: przemyslaw.kocur@niepolomice.eu w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Wpis można zgłosić osobiście, e-mailem lub za pośrednictwem formularza Google’a – jest on dostępny tutaj

 

Informator „Nasze Niepołomice” to również bardzo dobra okazja dla przedsiębiorców i firm działających na terenie gminy do zaprezentowania swej oferty w postaci reklam.

Zainteresowanych prosimy o kontakt w tej sprawie z firmą xellART, e-mail: reklama.naszaokolica@gmail.com tel. 514 333 586.

 

Cennik zamieszczenia reklam:

Reklama cała strona (123 x 184 mm) – 800 zł netto

Reklama 1/2 strony (123 x 90 mm lub 60 x 184 mm) – 400 zł netto

Reklama 1/4 strony (60 x 90 mm) – 200 zł netto

Okładki wewnętrzne:

Reklama 1/2 strony (123 x 90 mm) – 550 zł netto

Reklama cała strona (123 x 184 mm) – 1100 zł netto

Okładka tył: 1300 zł netto

 

Na Państwa zgłoszenia oraz materiały do przygotowania projektów graficznych reklam czekamy do 10 stycznia 2020 r.

Ilość powierzchni reklamowej ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.