Dobiegła końca renowacja kapliczki „Krucyfiks” w Woli Batorskiej. Gmina Niepołomice przeprowadziła prace w ramach projektu „Małopolska pamięta”. Obiekt poddano całkowitej renowacji, co pozwoliło w pełni odzyskać jego pierwotny wizerunek i przywrócić walory estetyczne.

Podczas prac renowacyjnych kapliczkę wyczyszczono, odtworzono figury w płaskorzeźbach (wizerunek Matki Boskiej Różańcowej oraz Jezusa upadającego pod krzyżem w części frontowej, a po bokach wizerunek świętych Piotra i Antoniego), zadaszono i ogrodzono.

Kapliczka jest wpisana w kulturę tego regionu i od lat jednoczy społeczność lokalną. Ma również nieocenioną wartość dla tradycji rodzinnej, pokoleniowej.

Przydrożne kapliczki, tak nierozerwalnie związane z krajobrazem polskim, to wyjątkowe perełki sztuki ludowej i sakralnej, które wrosły w krajobraz ziemi niepołomickiej. Wznoszone niejednokrotnie z potrzeby serca, są świadectwem pobożności i wyrazem głębokiej wiary polskiego społeczeństwa. Wiele z nich zachowało się dzięki opiece i trosce mieszkańców wsi i miasteczek, a często jedynymi przesłankami o nich są rodzinne przekazy ustne oraz inskrypcje umieszczone na cokołach. W wyglądzie tych kapliczek utrwalone jest piękno małej architektury.

Marta Walczak-Puchalska