Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego zaprasza do zapoznania się z informacją dotyczących naborów.

Stowarzyszenie działające na terenach gmin: Kłaj, Niepołomice oraz Wieliczka prowadzi aktualnie trzy nabory: VIII/2019, I/2020/G, II/2020/G.

Pierwszy z naborów umożliwia składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć tutaj.

Nabór I/2020/G, II/2020 G dotyczy natomiast wsparcia w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.