Przenośny pyłomierz, który był zamontowany na niepołomickiej podstawówce od 31 października do 15 listopada, wykazał, że na 14 dni prowadzonych pomiarów, przez 13 dni jakość powietrza w Niepołomicach spełniała normy.

Dopuszczalna norma dzienna dla stężenia pyłu PM 10 wynosi 50 ug/m3. W Niepołomicach średnio dobowe stężenie tego pyłu zostało przekroczone tylko raz – 1 listopada i wynosiło 56 ug/m3.
Niepokoją jednak wysokie odczyty średnio godzinnych stężeń w godzinach wieczornych, czyli wtedy gdy mieszkańcy zaczynają palić w piecach. Najwyższe stężenie w Niepołomicach odnotowano 31 października pomiędzy godziną 19.00 a 20.00 – 103 ug/m3.

Przenośny pyłomierz to inicjatywa Radia Kraków, które wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym realizuje akcję edukacyjno-informacyjną „Małopolska bez smogu”. Jest nią objętych 8 podkrakowskich gmin oraz Tyniec. W pierwszym etapie jakość powietrza sprawdzano w Niepołomicach, Liszkach i Świątnikach Górnych. O wynikach tych pomiarów można przeczytać tutaj.

Podsumowaniem akcji będzie debata, która będzie transmitowana na antenie Radia Kraków 16 grudnia 2019.

Pamiętajmy, że do końca 2022 roku trzeba wymienić wszystkie kotły niespełniające standardów jakościowych. Używanie pozaklasowych kotłów (poniżej 3 klasy), po tym terminie, będzie nielegalne.

Gmina Niepołomice cały czas prowadzi nabór wniosków na wymianę pieców. Formularze można składać w Referacie Energii Odnawianej i Gospodarki Komunalnej UMiG, Plac Zwycięstwa 13 (pokój nr 11 na drugim piętrze), tel. 12 250 94 54, 12 250 94 51, 12 250 94 52. Szczegóły znajdują się tutaj.